TRAKTORY, KOMBAJNY, POJAZDY ROLNICZE

Zmiana przepisów dot. zbiorników na paliwo i RSM

Wielkopolska Izba Rolnicza, realizując postulaty wypływające z prac Rad Powiatowych, wystąpiła do Prezesa Krajowej Rady Izb Rolniczych z wnioskiem o zmianę przepisów, aby posadowienie dwupłaszczowych zbiorników na olej napędowy zwolnione zostało z obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę. Wniosek spotkał się z aprobatą resortu rolnictwa oraz resortu rozwoju i został zrealizowany poprzez nowelizację ustawy Prawo budowlane. Ale uwaga: znowelizowana ustawa zacznie obowiązywać dopiero od dnia 19 września 2020 roku.

Foto: Rudy and Peter Skitterians z Pixabay

Dotychczasowe przepisy były nieprecyzyjne i nakładały na inwestorów szereg rygorystycznych procedur, które należało przeprowadzić niezależnie od tego, czy chodziło o obiekt budowlany czy zbiornik na paliwo. Nowe przepisy wprowadziły m.in. zmiany do listy obiektów budowlanych nie wymagających uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę ani dokonania zgłoszenia. Na tej liście znalazły się naziemne zbiorniki będące obiektami budowlanymi, o pojemności do 5 m3, służące do przechowywania paliw płynnych klasy III (oleju napędowego) na potrzeby własne użytkownika. Parametr dotyczący objętości nie większej niż 5 m3 został określony ze względu na bezpieczeństwo pożarowe.

Nowelizacja Prawa budowlanego, mimo konsultacji z Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, bezpośrednio nie obejmuje zbiorników na nawozy płynne typu RSM. Jednak nowe prawo, jak wskazuje resort rozwoju, obejmuje obiekty budowlane – realizowane z użyciem wyrobów budowlanych. A więc procedury typu uzyskanie pozwoleń na budowę nie mają zastosowania do instalacji gotowych zbiorników, gdyż nie są one obiektami budowlanymi.

Kornel Pabiszczak

 

 Źródło
 Wielkopolska Izba Rolnicza
 http://www.wir.org.pl/

 

© Copyright dobre-traktory.pl - dobre-traktory.pl. | All Rights Reserved.
Serwis dobre-traktory.pl nie odpowiada za informacje zamieszczone w serwisie.
Zamieszczone na stronach serwisu informacje o towarach i usługach nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 § 1 w związku z art. 61 § 2 Kodeksu cywilnego.