TRAKTORY, KOMBAJNY, POJAZDY ROLNICZE

Paliwo rolnicze – nowe przepisy w dniu dzisiejszym weszły w życie!

6 marca 2019 r. weszły w życie przepisy ustawy o zmianie ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z 2019 r., poz. 428). Na podstawie tej nowelizacji, na  wniosek producenta rolnego, któremu odmówiono przyznanie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oznaczonego kodem CN 2710 20 11 do CN 2710 20 19 – decyzje o odmowie mogą być zmieniane. Rolnik na odwołanie się od decyzji ma czas do 31 marca 2019 r., a decyzję w sprawie zmiany decyzji, Urząd Gminy wydaje w terminie do dnia 30 kwietnia 2019 r.

 

Według opinii Krajowej Rady Izb Rolniczych znowelizowana ustawa nie uwzględnia kodów CN: 2710 19 41, 2710 19 42, 2710 19 49 oraz 3824 90 91 (paliwa z w/w kodami były uwzględniane przy zwrocie podatku akcyzowego do dnia wprowadzenia nowelizacji z dnia 9 listopada 2018 r.), w związku z czym zwrócono się  w dniu 27 lutego do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, by po podpisaniu ustawy przez Prezydenta, wystąpił o pilną nowelizację, która uwzględnieni w/w kody w procedurze zwrotu podatku.

 

 

 

 Źródło
 Warmińsko - Mazurska Izba Rolnicza
 http://www.wmirol.org.pl

 

© Copyright dobre-traktory.pl - dobre-traktory.pl. | All Rights Reserved.
Serwis dobre-traktory.pl nie odpowiada za informacje zamieszczone w serwisie.
Zamieszczone na stronach serwisu informacje o towarach i usługach nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 § 1 w związku z art. 61 § 2 Kodeksu cywilnego.