TRAKTORY, KOMBAJNY, POJAZDY ROLNICZE

Problem z paliwem rolniczym rozwiązany

22 lutego Sejm przyjął ustawę o zmianie ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Przyjęta zmiana zakłada zachowanie dotychczasowego katalogu olejów napędowych, przy zakupie których producenci rolni mogą ubiegać się o zwrot akcyzy oraz wydłużenie terminu składania wniosku o zwrot do 31 marca 2019 r. Ustawa wejdzie w życie w dniu następnym po dniu ogłoszenia w Dzienniku Ustaw z mocą od dnia 1 stycznia 2019 r. Zgodnie z procesem legislacyjnym ustawa trafi teraz do Senatu.

ON"

Wielkopolska Izba Rolnicza po otrzymaniu sygnałów z kilku urzędów gmin oraz od rolników, podjęła pilną interwencję w celu przywrócenia możliwości ubiegania się o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. W myśl przepisów obowiązujących od początku bieżącego roku, zwrot podatku akcyzowego przysługuje do oleju napędowego oznaczonego kodem CN 2710 19 43 do 2710 19 48 oraz CN 3826 00. Tak więc faktury z 2019 r. na olej napędowy oznaczony innymi kodami nie były uwzględniane przy składaniu wniosków w urzędach gmin. Reagując na te niepokojące sygnały, Prezes Wielkopolskiej Izby Rolniczej wystosował w dniu 8 lutego br. pismo do Premiera Mateusza Morawieckiego. Już kilka dni później, w dniu 13 lutego br. na debacie rolniczej w Poznaniu, zorganizowanej przez WIR i UMWW, szef resortu rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski przekazał informację, że przystąpił do zmian legislacyjnych w zakresie uzupełnienia brakujących kodów oraz wydłużenia terminu przyjmowania faktur do końca marca br.

Z uwagi na to, że z dużym prawdopodobieństwem ustawa zostanie przyjęta przez Senat, apelujemy do urzędów gmin, aby przyjmowały od rolników wszystkie faktury i nie odrzucały ich ze względu na „niewłaściwe” kody.

Biuro WIR, Poznań

 

 

 Źródło
 Wielkopolska Izba Rolnicza
 http://www.wir.org.pl/

 

© Copyright dobre-traktory.pl - dobre-traktory.pl. | All Rights Reserved.
Serwis dobre-traktory.pl nie odpowiada za informacje zamieszczone w serwisie.
Zamieszczone na stronach serwisu informacje o towarach i usługach nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 § 1 w związku z art. 61 § 2 Kodeksu cywilnego.