TRAKTORY, KOMBAJNY, POJAZDY ROLNICZE

Skuteczna interwencja WIR w sprawie paliwa rolniczego

Po otrzymaniu sygnałów z kilku urzędów gmin oraz od rolników, Wielkopolska Izba Rolnicza podjęła pilną interwencję w celu przywrócenia możliwości ubiegania się o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. W myśl przepisów obowiązujących od początku bieżącego roku, zwrot podatku akcyzowego przysługuje do oleju napędowego oznaczonego kodem CN 2710 19 43 do 2710 19 48 oraz CN 3826 00. Tak więc faktury z 2019 r. na olej napędowy oznaczony innymi kodami nie są uwzględniane przy składaniu wniosków w urzędach gmin.

Reagując na te niepokojące informacje dotyczące problemów rolników ubiegających się o zwrot podatku akcyzowego dla paliw oznaczonych określonymi kodami, Prezes Wielkopolskiej Izby Rolniczej wystosował w dniu 8 lutego br. pismo do Premiera Mateusza Morawieckiego.

Już kilka dni później, w dniu 13 lutego br. na debacie rolniczej w Poznaniu, zorganizowanej przez WIR i UMWW, szef resortu rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski przekazał informację, że przystąpił do zmian legislacyjnych w zakresie uzupełnienia brakujących kodów oraz wydłużenia terminu przyjmowania faktur do końca marca br. Z informacji przekazanych przez Ministra Ardanowskiego w trakcie debaty wynika, że stosowny projekt ustawy został już przygotowany i znajdzie się w porządku obrad najbliższego posiedzenia Sejmu RP. W związku z powyższym, apelujemy do urzędów gmin, aby przyjmowały faktury od rolników i nie odrzucały ich z powrotem.

Dziękujemy także tym urzędom gmin oraz rolnikom, którzy zgłosili problem do samorządu rolniczego. Dzięki Państwu mogliśmy pilnie zareagować i pomoc skutecznie rozwiązać ten problem. Zapraszamy do dalszej współpracy dla dobra wielkopolskiego rolnictwa.

Biuro WIR, Poznań

 

 Źródło
 Wielkopolska Izba Rolnicza
 http://www.wir.org.pl/

 

© Copyright dobre-traktory.pl - dobre-traktory.pl. | All Rights Reserved.
Serwis dobre-traktory.pl nie odpowiada za informacje zamieszczone w serwisie.
Zamieszczone na stronach serwisu informacje o towarach i usługach nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 § 1 w związku z art. 61 § 2 Kodeksu cywilnego.