TRAKTORY, KOMBAJNY, POJAZDY ROLNICZE

Ujednolicić zasady składania wniosków o dopłaty do paliwa rolniczego

paliwo19 kwietnia 2018 r. Zarząd KRIR mając na uwadze wniosek zgłoszony podczas XI Posiedzenia Krajowej Rady Izb Rolniczych, które miało miejsce w dniu 21 marca br.,  zwrócił się do MRiRW w sprawie zwolnienia z obowiązku podpisywania wniosku o tzw. „dopłaty do paliwa rolniczego” przez właścicieli gruntów.

 

W wielu przypadkach właściciele gruntów nie użytkują ich osobiście, lecz wydzierżawiają innym rolnikom. W niektórych gminach wymaga się podpisu/zgody właściciela gruntu (oprócz użytkownika składającego wniosek). Często zdarza się, że właściciele tych wydzierżawionych gruntów mieszkają w dużej odległości, lub za granicą i kontakt z nimi jest ograniczony lub wręcz niemożliwy.

Zdaniem członków KRIR należałoby ujednolicić zasady składania ww. wniosków z uwzględnieniem wyłącznie podpisu użytkownika gruntów.

 

 

 Źródło
 Krajowa Rada Izb Rolniczych
 http://krir.pl

 

© Copyright dobre-traktory.pl - dobre-traktory.pl. | All Rights Reserved.
Serwis dobre-traktory.pl nie odpowiada za informacje zamieszczone w serwisie.
Zamieszczone na stronach serwisu informacje o towarach i usługach nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 § 1 w związku z art. 61 § 2 Kodeksu cywilnego.