TRAKTORY, KOMBAJNY, POJAZDY ROLNICZE

PRZYPOMINAMY! Wnioski o zwrot akcyzy za paliwo rolnicze do 28 lutego

Do 28 lutego można składać wnioski o zwrot akcyzy za paliwo rolnicze. Z zachowaniem tego terminu rolnicy mogą składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego za paliwo wykorzystanie do produkcji rolniczej w okresie od 1 sierpnia 2017 r. do 31 stycznia 2018 roku.

 

Stawka zwrotu akcyzy utrzymana została na ubiegłorocznym poziomie tj. 1 zł na 1 litr oleju napędowego zużytego do produkcji rolnej, przy zastrzeżeniu, że maksymalne zużycie oleju napędowego wynosi 86 litrów na 1 ha użytków rolnych.

Wniosek należy złożyć w urzędzie gminy właściwym ze względu na posiadane grunty, dołączając do niego oryginały lub kopie faktur VAT potwierdzające zakup oleju napędowego w danym okresie (faktury za zakup od 1 sierpnia 2017 r. do 31 stycznia 2018 roku).

Faktury muszą być wystawione na osobę, która wnioskuje o zwrot akcyzy za paliwo rolnicze. W przypadku współwłasności gospodarstwa zwrot akcyzy przysługuje współwłaścicielowi, który uzyska na to zgodę od pozostałych współposiadaczy. Zgodę taką w formie pisemnej należy dołączyć do wniosku (zgoda nie jest wymagana w przypadku małżonków, o ile mają wspólnotę majątkową). Rolnik może także wystąpić o zwrot akcyzy za paliwo rolnicze także na grunty przez niego dzierżawione. Musi jednak zgłosić to we wniosku, w tym przypadku nie jest wymagane okazanie umowy dzierżawy.

Na rozpatrzenie wniosków burmistrz/wójt ma 30 dni od dnia złożenia przez rolnika wniosku. Środki rolnik otrzyma na rachunek bankowy podany we wniosku, bądź będzie mógł je odebrać osobiście w kasie urzędu gminy.

Opracowanie: Katarzyna Strzyż

 


Źródło
Wielkopolska Izba Rolnicza
http://www.wir.org.pl/

 

© Copyright dobre-traktory.pl - dobre-traktory.pl. | All Rights Reserved.
Serwis dobre-traktory.pl nie odpowiada za informacje zamieszczone w serwisie.
Zamieszczone na stronach serwisu informacje o towarach i usługach nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 § 1 w związku z art. 61 § 2 Kodeksu cywilnego.