TRAKTORY, KOMBAJNY, POJAZDY ROLNICZE

Projekt opłaty drogowej procedowany w Sejmie

W związku z podjęciem przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej prac nad projektem ustawy o Funduszu Dróg Samorządowych, Zarząd Wielkopolskiej Izby Rolniczej w piśmie skierowanym do Marszałka Sejmu wyraził poważne obawy o skutki przyjęcia rozwiązania, w myśl którego fundusz byłby finansowany z opłaty drogowej zawartej w cenie paliwa.

 

Uzasadniając stanowisko Zarządu, Prezes Piotr Walkowski podkreślił, że wzrost cen paliw, w procedowanym projekcie o ok. 6%, przekłada się na wzrost cen towarów i usług, co ma szczególne znaczenie dla rolników, którzy od lat borykają się z problemem niskiej dochodowości swych gospodarstw, będącej skutkiem stale rosnących cen środków produkcji. Ponadto zauważył, że paliwa stanowią dla rolników źródło energii wykorzystywanej przede wszystkim do uprawy pól i prac gospodarskich, które w niewielkim stopniu wiążą się z korzystaniem z dróg publicznych. Ponoszenie opłat na utrzymanie dróg, z których bardzo rzadko korzysta sprzęt rolniczy, wywołuje wśród rolników poczucie głębokiej niesprawiedliwości.

Przedstawiając powyższe stanowisko, Zarząd Wielkopolskiej Izby Rolniczej zaapelował o wprowadzenie dla posiadaczy gospodarstw rolnych rekompensat w np. poprzez zwiększenie zwrotu części akcyzy (tzw. paliwa rolniczego) o kwotę opłaty drogowej.

Kornel Pabiszczak

 


Źródło
Wielkopolska Izba Rolnicza
http://www.wir.org.pl/

 

© Copyright dobre-traktory.pl - dobre-traktory.pl. | All Rights Reserved.
Serwis dobre-traktory.pl nie odpowiada za informacje zamieszczone w serwisie.
Zamieszczone na stronach serwisu informacje o towarach i usługach nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 § 1 w związku z art. 61 § 2 Kodeksu cywilnego.