TRAKTORY, KOMBAJNY, POJAZDY ROLNICZE

REXOR 630

 

GRIMME
 
REXOR 630
6- rzędowy kombajn do zbioru buraków z 30 tonowym zbiornikiem
 
Liczba rzędów: 6- / 8- / 9-rzędów; 45 cm, 48 cm, 50 cm stałe lub 18“, 20“, 22“ stałe;
Opcjonalnie: hydrauliczne przestawianie rzędów z zakresie od 45 cm do 50 cm dla
maszyny 6 rzędowej
System
ogławiania:
InLine-Orkan (Rozkład liści między rzędami); Ogławiacz z automatyczną
siłą dogławiania na równoległoboku
Opcjonalnie: System odliściania; Ogławiacz minimalny; Orkan z wyrzutem bocznym
System kopania: Wyorywacze kołowe, hydraulicznie napędzane, +/- 40mm wachliwe na boki
Opcjonalnie: Lemierze oscylujące, napędzane hydraulicznie, +/- 40mm wychylne na boki
Doczyszczanie: 6 wałków spiralnych z załączaniem wałków wciągających,Taśma transportowa
3 Gwiazdy
odsiewąjące:
1. gwiazda 1700mm, 2. + 3. gwiazda 1500mm średnicy
Zbiornik: 45 m³ pojemności; Napełnianie zbiornika poprzez elewator kołowy i
ślimak rozdzielający
Poprzeczna i podłużna podłoga z automatyczną regulacją prędkości
Taśma wysypowa: Wysokość wyładunku min. 1,80m – max. 4,00m; Szerokość taśmy
wyładowczej 1,80m
Optymalna
prędkość pracy:
Między 4km/h a 9 km/h w zależności od warunków kopania; Zwykle przy
średnich warunkach od 7 km/h; do max. 11 km/h
Układ jazdy: Oś przednia: 2x 800/70 R38; Kąt skrętu +/- 10°
Przegub: Kąt skrętu +/- 35° z aktywnym podpieraniem na skłonach
Oś środkowa: 2x 1050/50 R32; Kąt skrętu +/- 20°
Oś tylna: 2x 900/60 R32 (opcjonalnie 1050/50 R32); Kąt skrętu 32°
Strategia jazdy: Skręt wszystkich osi; Skręt osi i przegubu;Psi chód prawy / lewy
Napęd: hydrostatyczny; max. Prędkość maxymalna: na polu 13,5 km/h, max. na
drodze 40 km/h
Silnik: Rzędowy 6 cylindrów Mercedes-Benz BR1500 z 460 kW / 625 KM, 15,6
l pojemności . Automotywny napęd z minimalnymi obrotami silnika 1150
Obr/min podczas kopania
Obsługa: Dwa dotykowe terminale CCI100
Kontrola pracy: Trzy kolorowe kamery, Monitor i system Visual Protect-
Wymiary: Długość/Szerokość/Wysokość: 15,6 m / 3,0 m (3,3 m) / 4,0 m
Opcje szczególne: Online-system zarządzania danych z wagą w zbiorniku i kontrola trakcji

 
REXOR 630
6-row self-propelled sugar beet harvester with 30 t bunker
 
Number of rows: 6- / 8- / 9-rows; 45 cm, 48 cm, 50 cm fixed or 18“, 20“, 22“ fixed
Optional: hydraulically adjustable for 6 rows in an infinitely variable manner from
45 to 50 cm
Topper system: In-line topper (leaf deposit between rows); parallelogram-guided scalper
with automatic cutting height adjustment
Optional: defoliating system, minimal scalper, topper with side discharge
Digging system: Oppel wheels, hydraulically driven, side movement (+/- 40 mm)
Optional: walking shares, hydraulically driven, side movement (+/- 40 mm)
Cleaning: 6 axial rollers and a connectable extracting roller; transport web
3 cleaning turbines: 1st turbine 1700 mm; 2nd + 3rd turbine 1500 mm diameter
Bunker: Bunker capacity 45 m³; Bunker filling with ring elevator and auger
Length- and sideward scraper floor with automatic speed control
Unloading elevator: Unloading height min. 1.80 m – max. 4.00 m; unloading web width 1.80 m
Optimum working
speed
Between 4 and 9 km/h, depending on the harvest conditions; general 7
km/h with standard harvest conditions but max. 11 km/h
Chassis: Front axle: 2 x 800/70 R38; steering angle: +/- 10°
Articulated steering:
steering angle +/- 35° incl. active slope control
Centre axle: 2 x 1050/50 R32; steering angle: +/- 20°
Rear axle: 2 x 900/60 R32 (option 1050/50 R32); steering angle 32°
Driving strategies: four-wheel steering; four wheel steering with articulated steering; cruising
gear right / left
Drive: hydrostatic; max. 13.5 km/h field operation and 40 km/h road travel
Engine: In-line six-cylinder Mercedes-Benz BR1500 with 460 kW / 625 HP, 15.6
l capacity
Automotive drive with 1150 r.p.m. minimal speed during digging
Operation: Two CCI 100 – touchscreen terminals
Monitoring: Three colour cameras with monitor and Visual Protect system
Dimensions: Length / width / height: 15.6 m / 3.0 m (3.3 m) / 4.0 m
Special features: Online data management with bunker weighing system and machine
tracking
 

 

Materiał dzięki uprzejmości Beet Europe
http://www.beeteurope2014.com

 

© Copyright dobre-traktory.pl - dobre-traktory.pl. | All Rights Reserved.
Serwis dobre-traktory.pl nie odpowiada za informacje zamieszczone w serwisie.
Zamieszczone na stronach serwisu informacje o towarach i usługach nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 § 1 w związku z art. 61 § 2 Kodeksu cywilnego.