TRAKTORY, KOMBAJNY, POJAZDY ROLNICZE

Ciągniki rolnicze ( traktory ) - Wiadomości

Wielkopolska Izba Rolnicza we współpracy z Towarzystwem Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW”, szkołami rolniczymi oraz Państwową Inspekcją Pracy realizuje projekt dotyczący wymiany

Ciągnik rolniczy... Ciągnik leśny Wprowadzanie do Unii Europejskiej używanych maszyn rolniczych i leśnych wymaga przeprowadzenia granicznej kontroli fitosanitarnej.   Import spoza

Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych wystąpił 18 marca 2022 r. do Premiera Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Henryka Kowalczyka o podjęcie przez Rząd RP działań w celu ustabilizowania cen nawozów

W związku z otrzymaną informacją z MRiRW, że  wspomniane przez nas braki i ograniczenia w dostępie do paliwa miały charakter przejściowy – 10 marca 2022 r. Zarząd Krajowej

W związku z otrzymaną informacją z MRiRW, że  wspomniane przez nas braki i ograniczenia w dostępie do paliwa miały charakter przejściowy – 10 marca 2022 r. Zarząd Krajowej

 

© Copyright dobre-traktory.pl - dobre-traktory.pl. | All Rights Reserved.
Serwis dobre-traktory.pl nie odpowiada za informacje zamieszczone w serwisie.
Zamieszczone na stronach serwisu informacje o towarach i usługach nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 § 1 w związku z art. 61 § 2 Kodeksu cywilnego.